GarantiOrdning® - din sikkerhed

Malerfirmaet Hoffmann er medlem af Danske Malermestre og er derfor omfattet af Håndværkets Ankenævn og Danske Malermestres garantiordning, der sikrer jer håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde. Det gælder både maling af indvendige rum, behandling af udvendigt træværk samt facadebehandling. Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til jeres forventninger, kan I indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn.

Ankenævnet vil give os 4 uger til at løse sagen, før Ankenævnet tager stilling til sagen. Får I medhold i jeres klage, er vi forpligtet til at efterkomme Ankenævnets afgørelse. Hvis vi mod forventning ikke opfylder Ankenævnets afgørelse, vil Danske Malermestres garantiordning sørge for, at eventuelle mangler udbedres uden omkostninger for jer. Garantiordningen dækker op til 100.000 kr. i udbedringsomkostninger, hvis der klages over arbejdet inden et år fra fakturadato.

Det en forudsætning for garantiordningen, at aftale om malerarbejde er indgået direkte mellem jer som kunde og os som medlem af Danske Malermestre. Læs mere på Garantiordning.